Na jakich zasadach oblicza się okres wyczekiwania, gdy zmieniono obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe na dobrowolne

Pracowałem na etacie do końca marca 2022 r. Po zakończeniu stosunku pracy 15 kwietnia 2022 r. zarejestrowałem działalność gospodarczą i zgłosiłem się w terminie 7 dni do ubezpieczeń społecznych z tego tytułu z dobrowolną składką chorobową. Od 25 kwietnia przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy przysługuje mi zasiłek chorobowy? Czy ma znaczenie, że podlegam teraz nieobowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu?