Ustawa z 4 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej przewiduje zamrożenie na przyszły rok podstawy odpisu odprowadzanego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). To oznacza, że dalej będzie to 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia z drugiego półrocza 2010 r. Bez zmian pozostaną też kwoty odpisu na osoby zatrudnione w szkołach i uczelniach, w których fundusz jest tworzony według odrębnych przepisów. Ponadto ustawa zamraża na kolejny rok wysokość wynagrodzeń w sferze budżetowej i zakłada finansowanie ze środków Funduszu Pracy staży podyplomowych lekarzy i pielęgniarek. Wprowadza też istotne zmiany związane z odbywaniem rezydentur, co ma zapobiegać blokowaniu miejsc specjalizacyjnych. Lekarz, który zostanie zakwalifikowany na daną rezydenturę, nie będzie mógł z niej zrezygnować i składać wniosku o przyznanie kolejnej, chyba że ma przeciwwskazania zdrowotne do kontynuowania kształcenia w dotychczasowej dziedzinie medycyny. Kolejne ograniczenie dotyczy możliwości przeniesienia specjalizacji do innego województwa dopiero po roku od jej rozpoczęcia.

Etap legislacyjny

Przekazanie ustawy do prezydenta