Jej podstawowym celem jest doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów, m.in. dotyczących uprawnień uchodźców do bezpłatnej opieki medycznej oraz wskazujących, kiedy osoba małoletnia musi być obecna przy składaniu wniosku o PESEL.
Nowela ma też umożliwić delegowanie pracowników między urzędami, aby mogli oni wesprzeć te organy, które są teraz najbardziej obciążone wykonywaniem zadań związanych z udzielaniem wsparcia obywatelom Ukrainy. W projekcie znalazły się też przepisy, dzięki którym uchodźcy będący psychologami będą mogli świadczyć usługi na rzecz swoich rodaków. Podobnie będzie w przypadku lekarzy i dentystów, którzy będą mogli wykonywać swój zawód bez konieczności znajomości języka polskiego, jeśli będą zajmować się leczeniem pacjentów z Ukrainy.