Pracodawca zamierza odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego. Polecił innemu pracownikowi, który jest wyznaczoną dla wszystkich pracowników osobą do kontaktu w razie wypadku przy pracy, aby ten zawiadomił go o odwołaniu z urlopu. Czy taka osoba może odmówić pracodawcy przekazania takiej informacji?
Odwołanie pracownika z urlopu jest szczególnym uprawnieniem pracodawcy. Z przepisów wynika bowiem, że pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Problem sprawia brak przepisów, które by regulowały sposób poinformowania pracownika o odwołaniu go z urlopu.