Łukasz Prasołek, specjalista z zakresu czasu pracy oraz czasu pracy kierowców, były pracownik PIP
Łukasz Włoch, główny ekspert Grupy Inelo