O problemie, jaki mają niektóre firmy, pisaliśmy w DGP w ubiegłym tygodniu („Polski Ład a dopłaty do pensji. PFRON wyjaśnia”, DGP nr 11/22). Dotyczy on tych pracodawców, którzy wynagrodzenia za grudzień wypłacili pracownikom w styczniu, gdy zastosowanie miały już przepisy podatkowe Polskiego Ładu. Były one niższe nawet o kilkaset złotych, dlatego minister finansów wydał rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. poz. 28), który zobowiązał zakłady pracy do ponownego przeliczenia wynagrodzeń i wypłacenia wyrównania.
To spowodowało komplikacje dla pracodawców korzystających z dopłat do pensji, bo jednym z warunków ich otrzymania jest to, aby wypłata wynagrodzenia nastąpiła przed dniem złożenia wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Za dzień wypłaty wynagrodzenia traktowany jest zaś ten, w którym pracownik może dysponować całą należną płacą za dany okres. Z kolei termin na złożenie wniosku za grudzień 2021 r. mija 25 stycznia br.
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org) zapytała więc PFRON, czy pracodawcy, którzy do tego dnia nie będą w stanie wypłacić wyrównań, mogą wnioskować o dofinansowania do grudniowych pensji. Fundusz odpowiedział, że możliwość dofinansowania wynagrodzeń, które w związku z rozporządzeniem ministra finansów będą korygowane i dopłacane po złożeniu wniosku za grudzień ubiegłego roku, jest konsultowana z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) i gdy ten organ zajmie stanowisko, to zostanie ono przekazane OBPON.org.
Reklama
Jednocześnie organizacja te same pytania skierowała też bezpośrednio do pełnomocnika. - Otrzymaliśmy pismo z BON, ale niestety nie ma w nim wprost odpowiedzi na kluczową z punktu widzenia pracodawców kwestię, a więc co z dopłatą z pieniędzy funduszu, gdy wyrównanie pensji nie nastąpi do 25 stycznia - mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.org. Dodaje, że BON odniósł się jedynie do sytuacji, gdy wypłata wynagrodzenia i złożenie wniosku do PFRON nastąpiły przed 8 stycznia br. - wtedy wypłata wyrównania po tej dacie nie wyłącza prawa do dofinansowania.
- Ponieważ jeszcze tylko dziś można ubiegać się o dopłaty za grudzień, rekomendujemy pracodawcom, aby jednak wysłali wnioski do funduszu - podkreśla Edyta Sieradzka. ©℗
Polski Ład. Logo / Dziennik Gazeta Prawna