Różnicowanie opiekunów osób niepełnosprawnych jest niezgodne z ustawą zasadniczą uznał Trybunał Konstytucyjny. Trybunał rozpatrywał dziś skargę złożoną w 2013 roku przez posłów PiS.

Skarga była pokłosiem znowelizowanej pod koniec 2012 roku przez Sejm ustawy o świadczenia rodzinnych. Na mocy nowych przepisów prawo do świadczenia pielęgnacyjnego mieli ci opiekunowie, których podopieczni stali się niepełnosprawnymi po osiemnastym roku życia lub w przypadku uczących się po 25 roku życia.

Nowe przepisy miały przeciwdziałać nadużywaniu pomocy, tymczasem pozbawiły środków do życia wiele rodzin. Ich niezadowolenie odbiło się głośnym echem w kwietniu tego roku, kiedy przyjechali protestować przed Sejmem.

W ocenie Trybunału, nie jest natomiast niezgodne uzależnienie wysokości świadczeń od sytuacji materialnej rodzin opiekuna i podopiecznego.