30-dniowa przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej nie ma wpływu na ciągłość ubezpieczenia chorobowego. W związku z tym ZUS nie może wypłacić zasiłku w najniższej wysokości, jeżeli firma opłacała ją od maksymalnej podstawy.

Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Łodzi. Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą i dobrowolnie opłacał składki na ubezpieczenie chorobowe od najwyższej możliwej podstawy (9.283 zł w 2013 r.). We wrześniu 2013 r. postanowił zawiesić działalność na miesiąc. W okresie tym nie płacił żadnych należności do ZUS. 1 października uruchomił firmę ponownie i po tygodniu zachorował. Organ rentowy zaczął wypłacać mu zasiłek liczony od minimalnej podstawy (480 zł w 2013 r.).

ZUS oparł się na art. 4 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636 ze zm.). Wskazuje on, że w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia świadczenie chorobowe przysługuje po upływie 90 dni od rozpoczęcia opłacania składek. Jeżeli jednak przedsiębiorca tylko zawiesił prowadzenie biznesu, może zliczyć okresy przed i po przerwie pod warunkiem, ze nie jest ona dłuższa niż 30 dni. Przepis nie wspomina nic o uwzględnianiu wcześniejszych składek.

W tej sprawie przerwa wynosiła dokładnie tyle, ile dopuszcza ustawa, więc ZUS nie mógł kwestionować możliwości dodania okresów ubezpieczenia. Przyznał więc, że wyczekiwanie 90 dni na pieniądze nie jest w tym wypadku konieczne. Dlatego zaczął wypłacać zasiłek, ale w dużo mniejszej kwocie. Uznał bowiem, że z powodu przerwy w prowadzeniu działalności przy obliczaniu świadczenia nie należy uwzględniać wcześniejszych składek. Ostatecznie wyliczył chorobowe na 384 zł miesięcznie zamiast oczekiwanych 7426 zł.

Sądy I i II instancji uznały tę interpretację na nieprawidłową. Sąd Okręgowy nie miał wątpliwości, że przedsiębiorca nie przekroczył 30-dniowego limitu. W takim razie do aktualnego wymiaru ubezpieczenia należy doliczyć wcześniejszy okres, co oznacza przede wszystkim uwzględnienie przy wypłacie chorobowego składek za ostatnie 12 miesięcy podlegania ubezpieczeniu. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 9 września 2014 r., sygn. VII Ua 92/14