Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało w ubiegłym tygodniu o podpisaniu porozumienia płacowego ze związkami zawodowymi służb mundurowych. Z naszych informacji wynika, że nie wszystkie województwa, w których działają związki, opowiedziały się za taką jego formą. Do tej grupy należy państwa sekcja. Czy podporządkuje się pan treści porozumienia?
Nie wypowiadam się w swoim imieniu, jestem przedstawicielem policjantek, policjantów, członków NSZZP województwa małopolskiego. W przypadku tego porozumienia mój głos jest zbieżny z głosem tych ludzi, którzy podobnie jak ja nie są zadowoleni. Nie tyle z podpisania porozumienia, co z jego treści. Policjanci nadal oczekują realizacji zapisów porozumienia z 8 listopada 2018 r., którego wiele punktów nie zostało wdrożonych w policyjną służbę i życie. Wciąż nie otrzymaliśmy 500 zł miesięcznie na rękę, które to środki miały być wszystkim policjantom wypłacane od stycznia 2021 r., art. 15a, czyli kwestia dotycząca zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury oraz 100 proc. płatne zwolnienia w określonym rocznie limicie.