Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty wyniosła na koniec czerwca br. 5 304 mln zł wobec 3 942,54 mln zł kwartał wcześniej, podała też KNF.

Pracownicze plany kapitałowe to przeznaczony dla pracowników program długoterminowego oszczędzania. Gromadzone w PPK oszczędności mają pochodzić ze składek pracowników, pracodawców i dopłat od państwa.