Ewa Wysocka aplikantka radcowska, prawniczka w kancelarii Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global
Kinga Polewka-Włoch radca prawny, prawniczka w kancelarii Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global
Aby wykonywać pracę w Polsce, cudzoziemcy spoza UE muszą mieć prawo do pobytu w Polsce oraz prawo do pracy w Polsce. Jeśli cudzoziemiec nie należy do którejś z rozmaitych grup zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę, to zasadniczo zatrudnianie go jest możliwe tylko w okresie ważności takiego zezwolenia lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy albo zezwolenia jednolitego na pobyt i pracę. Dokumenty legalizujące pracę cudzoziemca mają określoną datę ważności. Z jej upływem co do zasady wygasa wynikające z tych dokumentów prawo do wykonywania pracy w Polsce przez obcokrajowca. Choć istnieją pewne odstępstwa od tej zasady, pracodawcy, którzy nie mają dużego doświadczenia z zatrudnianiem cudzoziemców, mogą mieć wątpliwości, jak je stosować. Znajomość tych wyjątków jest bardzo istotna, ponieważ dzięki nim pracodawcy mogą znacząco uprościć proces legalizacji zatrudnienia obcokrajowca.
Wymagane trzy miesiące