Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5,8 proc. i utrzymała się na tym samym poziomie co w lipcu – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W ubiegłym miesiącu w urzędach pracy zarejestrowanych było 961,8 tys. bezrobotnych.

W porównaniu ze stanem z końca lipca 2021 r. liczba osób figurujących w rejestrach urzędów pracy zmniejszyła się o 13,1 tys. osób, czyli o 1,3 proc.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wskazała, że sytuacja na rynku pracy jest lepsza niż przed rokiem.

"Sierpień był już szóstym miesiącem z kolei, gdy poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce zmniejszał się. To bardzo dobra wiadomość" – podkreśliła szefowa MRiPS.

Resort przekazał, że w tym samym okresie ubiegłego roku poziom rejestrowanego bezrobocia zmniejszył się o 1,6 tys. osób, czyli o 0,2 proc., co oznacza, że sytuacja na rynku pracy w 2021 r. kształtowała się korzystniej niż rok wcześniej. Poziom bezrobocia w końcu sierpnia br. był o 66,2 tys. (o 6,4 proc.) niższy niż przed rokiem.

Z danych MRiPS wynika, że w sierpniu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8 proc., co oznacza, że w porównaniu z bezrobociem w poprzednim miesiącu pozostała bez zmian, a w zestawieniu z bezrobociem w sierpniu 2020 r. spadła o 0,3 pkt. proc.

W żadnym województwie bezrobocie nie przekraczało 9 proc. i kształtowała się w przedziale od 3,4 proc. w Wielkopolsce do 8,7 proc. w woj. warmińsko-mazurskim.

W sierpniu 2021 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 113,3 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To 16,9 tys. (17,5 proc.) więcej niż w sierpniu 2020 r.

Według opublikowanych 1 września br. danych Eurostatu w lipcu 2021 r. zharmonizowana stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 3,4 proc. wobec 6,9 proc. unijnej średniej i 7,6 proc. w strefie euro. Polska zajęła czwarte miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w Unii Europejskiej.