W porównaniu ze stanem z końca lipca 2021 r. liczba osób figurujących w rejestrach urzędów pracy zmniejszyła się o 13,1 tys. osób, czyli o 1,3 proc.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wskazała, że sytuacja na rynku pracy jest lepsza niż przed rokiem.