Operator drukarek 3D, pizzer, monter urządzeń fotowoltaicznych, kierownik ds. zarządzania flotą samochodową, specjalista ds. mediów społecznościowych, inżynier chłodnictwa i klimatyzacji – to niektóre z nowych pozycji, które znajdą się w klasyfikacji zawodów.

Ich umieszczenie przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 227). Klasyfikacja jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem nazw zawodów i specjalności występujących na rynku pracy i stanowiących źródło dochodu. Z uwagi na zmiany zachodzące we współczesnym świecie konieczne jest cykliczne jej aktualizowanie przez dodawanie nowych profesji oraz wykreślanie tych, które przestały funkcjonować. Propozycje w tym zakresie mogą zgłaszać do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii m.in. inne resorty, urzędy centralne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, urzędy pracy.
Projekt zakłada dodanie do klasyfikacji 81 zawodów, które pojawiły się na rynku pracy, a nie mają swoich odpowiedników w obecnych przepisach. Poza wspomnianymi wyżej, znowelizowane rozporządzenie ma uwzględniać jeszcze takie profesje, jak np. kierownik sieci sklepów, specjalista ds. obsługi projektów i programów, tester gier komputerowych, operator numerów alarmowych, fizjoterapeuta koni, serwisant urządzeń biurowych, pracownik parku rozrywki. Z klasyfikacji mają zniknąć z kolei wychowawca małego dziecka, lider klubu pracy oraz maszynistka. Projekt zawiera też zmianę nazw 11 zawodów. I tak przykładowo pracownik Biura Ochrony Rządu stanie się pracownikiem Służby Ochrony Państwa, pracownik rozkładający towar na półkach – pracownikiem obsługi sklepu, a specjalista bezpieczeństwa systemów telekomunikacyjnych – specjalistą ds. cyberbezpieczeństwa.
W związku ze zmianami w systemie oświaty w zakresie kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w klasyfikacji zostanie uwzględnionych 49 nowych zawodów szkolnictwa branżowego, wprowadzonych rozporządzeniem ministra edukacji narodowej. Są wśród nich m.in. technik stylista, technik reklamy, mechatronik, pracownik pomocniczy gastronomii.
Zmiany zawarte w projekcie mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. ©℗
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia