Przepisy antykryzysowe, które zostały wprowadzone kilkanaście miesięcy temu, wciąż ulegają modyfikacjom. Wszyscy, którzy mieli do czynienia z tymi regulacjami, wiedzą, że nie zawsze były one dostatecznie precyzyjne oraz budziły wątpliwości zarówno po stronie pracodawców, jak i organów odpowiedzialnych za udzielanie pomocy.
Nic więc dziwnego, że w najnowszej, kolejnej nowelizacji specustawy o COVID-19 (ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw), której większość przepisów wchodzi w życie jutro, czyli 23 lipca, znajdziemy przepisy doprecyzowujące oraz uzupełniające znane nam już mechanizmy antykryzysowe. Dotyczą one także dofinansowań do wynagrodzeń i zwolnień ze składek.