odpowiedź

Za okres choroby przypadającej do 31 maja przysługiwało odpowiednie świadczenie chorobowe (wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek) z tytułu stosunku pracy. Natomiast za okres od 1 czerwca do połowy lipca, czyli już po ustaniu stosunku pracy, przedsiębiorca nie nabył prawa do zasiłku chorobowego, bo kontynuuje działalność zarobkową. Poza tym po zgłoszeniu do ubezpieczenia chorobowego z działalności gospodarczej należy odbyć okres wyczekiwania wynoszący 90 dni. Okres zatrudnienia podlegałby wliczeniu do okresu ubezpieczenia, od którego uzależnione jest prawo do zasiłku chorobowego, gdyby przerwa w ubezpieczeniu chorobowym była nie dłuższa niż 30 dni. Tu jednak zgłoszenie miało miejsce po upływie tego okresu.