Trzykrotnie wzrosła liczba studentów, którzy korzystają z zapomóg – to rodzaj wsparcia, o które mogą wnioskować osoby znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Z najnowszych danych Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) wynika, że w 2020 r. skorzystało z nich ponad 25,5 tys. żaków, a rok wcześniej tylko 8,7 tys. Powód? Pandemia. Potwierdziły się zatem informacje o problemach studiujących, o których pisaliśmy w DGP nr 30/2021 („Studenci coraz częściej wyciągają ręce po zapomogi”).
Więcej zapomóg