Konsensus rynkowy wynosił 8,1% dla strefy euro. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,3% w kwietniu wobec 7,3% miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.