"Umowy zlecenia nie będą zlikwidowane, natomiast zlikwidowana zostanie prawdopodobnie od 1 stycznia różnica, jeżeli chodzi o oskładkowanie umów zleceń i umów o pracę" - powiedział Gowin podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że takie jest stanowisko Komisji Europejskiej, formułowane także podczas negocjacji nad Krajowym Planem Odbudowy (KPO).