Zgodnie z kodeksem pracy, za choroba zawodową uważa się tę, która wymieniona jest w wykazie chorób zawodowych.

Gdzie znajduje się wykaz chorób zawodowych