W ostatniej fazie wdrażania pracowniczych planów kapitałowych ujawnił się nowy kłopot ze stosowaniem ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342; dalej: ustawa o PPK). Chodzi o spółki zagraniczne zatrudniające w Polsce zaledwie kilka osób (niekiedy tylko jedną), które tak długo, jak nie jest to konieczne, nie są zarejestrowane w polskim KRS, nie mają polskich numerów indentyfikacyjnych NIP czy REGON. Dla wielu instytucji finansowych było to powodem niezawarcia z nimi umowy o zarządzanie. A ponieważ zagranicznych pracodawców nie dotyczy zwolnienie z tworzenia PPK przewidziane dla mikroprzedsiębiorców, to muszą utworzyć PPK nawet wówczas, gdy wszystkie osoby przez nich zatrudniane złożą im deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W przeciwnym razie narażają się na grzywnę w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń za poprzedni rok obrotowy.
Kto zapłaci składki ZUS