Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz trzynasty uruchomiło program Wyprawka Szkolna. Wiceminister Joanna Berdzik tłumaczy, że dofinansowanie na zakup podręcznika dostanie ta rodzina, gdzie dochód na członka nie przekracza 539 złotych. Jednocześnie w puli przewidziano 5 procent środków dla "nadzwyczajnych przypadków", kiedy ten próg zostanie przekroczony. Dotyczy to rodzin wielodzietnych czy tych doświadczonych przez przypadki losowe.

Dofinansowanie skierowane jest przede wszystkim do uczniów klasy II, III i VI szkoły podstawowej i III klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Mogą z niego korzystać tez uczniowie z różnymi stopniami upośledzenia. Kwota dofinansowania wynosi od 175 do 770 złotych.  Aby ubiegać się o to dofinansowanie należy udać się do dyrektora szkoły i złożyć specjalny wniosek i dołączyć do niego oświadczenie o dochodach. W tym roku na ten cel przeznaczono 156 milionów złotych. Resort edukacji zakłada, że z programu będzie mogło skorzystać prawie pół miliona uczniów.

Szósty rok uczniom pomaga też Caritas. Organizuje program "Tornister pełen uśmiechów". Ksiądz Marian Subocz tłumaczy, że najbiedniejsze rodziny mogą liczyć na dar w postaci wypełnionego tornistra.

Caritas wiele podręczników i przyborów szkolnych dostaje w prezencie od wydawców czy producentów sprzętu biurowego. Znaczna część jest jednak kupowana z pieniędzy pochodzących od darczyńców. Dlatego został uruchomiony numer 72052, gdzie wysyłając sms o treści TORNISTER można wspomóc akcję. Tylko w zeszłym roku plecaki Caritasu trafiły do 30 tysięcy uczniów.