Czy za święto przypadające w sobotę należy się pracownikowi dodatkowy dzień wolny? Opisujemy przepis, który dotyczy dodatkowego wolnego.

Czy za święto w sobotę będzie dzień wolny?

Najbliższe święto, które przypada w sobotę to 1 maja, czyli Święto Pracy. Za ten dzień pracodawca musi udzielić pracownikowi wolne w inny, roboczy dzień.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin (artykuł 130 Paragraf 2 Kodeksu Pracy)

Czy można otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za pracę w święto przypadające w sobotę ?

Jeśli nie jest to możliwe (na przykład z powodu choroby pracownika), zatrudniony otrzyma dodatek za każdą przepracowaną godzinę w święto - w wysokości 100 proc. dodatku do wynagrodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbowych.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy święto wypada w niedzielę. Zen dzień zgodnie z kodeksem pracy dodatkowe wolne nie przysługuje. Tylko święto wypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Kiedy można odebrać wolne za święto przypadające w sobotę?

Tego przepisy nie regulują. Może to być zarówno dzień poprzedzający jak i następujący po tym święcie. Często pracodawcy decydują o przyznaniu wolnego całemu zakładowi pracy jednocześnie. Pracodawca nie musi konsultować tego terminu z pracownikami.