Obecnie nie ma przepisu, który ograniczałby płatnika terminem, w jakim może złożyć deklaracje rozliczeniową oraz imienny raport miesięczny. Jak wskazują autorzy projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie sytuacji, w których płatnik składa korekty deklaracji za wiele lat wstecz (np. bez wykazania należnych do zapłaty składek lub z obniżoną ich kwotą w stosunku do deklaracji złożonej na bieżąco). Zmiana przepisów ma służyć stabilizacji stanów kont płatników składek i ubezpieczonych.
Tysiące zmian na kontach