Rozliczanie wynagrodzeń nauczycieli może nastręczać wielu trudności. W tej grupie zawodowej mamy bowiem do czynienia z około 30 różnymi składnikami pensji.