W opisanym przypadku pracownikowi przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego u dane-go pracodawcy, przy czym okres przebywania na urlopie wypoczynkowym wlicza się do okresu pracy, od którego zależy prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wlicza się do podstawy trzynastki.

UZASADNIENIE: