Najwyższe bezrobocie w styczniu było w Hiszpanii - 16 proc.

W styczniu 2021 r. stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,1 proc. i była stabilna w porównaniu z grudniem 2020 r. Rok temu w styczniu było to 7,4 proc.

Stopa bezrobocia w UE wyniosła 7,3 proc. i była również stabilna w porównaniu z grudniem 2020 r. W styczniu 2020 r. było to 6,6 proc.

Eurostat szacuje, że 15,663 mln mężczyzn i kobiet w UE, z czego 13,282 mln w strefie euro, było bezrobotnych w styczniu 2021 r.

W porównaniu z grudniem 2020 r. liczba bezrobotnych wzrosła o 29 tys. w UE i o 8 tys. w strefie euro. W porównaniu ze styczniem 2020 r. Bezrobocie wzrosło o 1,465 mln w UE i o 1,010 mln w strefie euro.