Takie zmiany znalazły się w nowym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. 2021 r. poz. 371). Przewiduje ono dobrze już znane narzędzia wsparcia firm, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju.
W zakresie dopłat do pensji pracowników nowe rozporządzenie łagodzi warunki, jakie trzeba spełniać, aby je otrzymać. Chodzi o przedsiębiorców z branży zakwaterowania i turystycznej. Mogą oni wnioskować o dofinansowanie wynagrodzeń, jeśli mogą wykazać odpowiedni spadek przychodu w porównaniu do września 2020 r. (a nie jak dotychczas wyłącznie w porównaniu do miesiąca poprzedzającego ten, w którym wystąpił spadek lub analogicznego miesiąca z poprzedniego roku). Tym samym większą szansę na dopłaty zyskały np. firmy, które zaczęły prowadzić działalność w 2020 r. Analogiczna zmiana okresów porównawczych dotyczyć będzie też firm ubiegających się o postojowe, zwolnienie ze składek oraz dotację na pokrycie kosztów działalności.