Przypomnijmy, na podstawie ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2113) oraz ustawy z 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz.U. poz. 2401) poprzez zniesienie obowiązku nostryfikacji dyplomów polski rynek pracy zawodów medycznych – lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz ratowników medycznych – został otwarty na osoby, które zdobyły wykształcenie poza UE.
Z danych udostępnionych nam przez resort zdrowia wynika, że do tej pory wpłynęło: 122 wnioski o wyrażenie zgody na wykonywanie w Polsce zawodu lekarza lub lekarza dentysty, 16 wniosków pielęgniarek lub położnych i dwa wnioski ratowników medycznych. Na razie w 10 przypadkach postępowanie zakończyło się wydaniem decyzji pozytywnej.