Problem dotyczy tego, czy w okresie epidemii cudzoziemcy pracujący w Polsce na podstawie m.in. zezwolenia na pracę czy oświadczenia mogą wykonywać ją zdalnie.
Sytuacja jest prostsza, jeżeli obcokrajowiec pracuje na podstawie zezwolenia. Co prawda we wniosku o zgodę na zatrudnienie trzeba wskazać miejsce wykonywania pracy. Jednak, wedle wyjaśnienia PIP, należy przyjąć, że zezwolenie będzie ważne na terytorium całej Polski, jeżeli cudzoziemiec świadczy pracę na rzecz podmiotu w nim wskazanego – niezależnie od miejsca, w którym się ona faktycznie odbywa.