Dodaje, że akcja skierowana jest zarówno do pracowników jak i przedsiębiorców mających wątpliwości natury prawnej. Pierwszy punkt informacyjny uruchomiony zostanie w Mielnie. Porady udzielane będą dzisiaj i jutro na głównym deptaku w godzinach od 10.00 do 17.00. Tego lata inspektorzy pojawią się też w Kołobrzegu i Międzyzdrojach.

Danuta Rutkowska przestrzega przed podejmowaniem pracy bez podpisania umowy. Podkreśla, że umowa na piśmie powinna być zawarta najpóźniej w pierwszym dniu rozpoczęcia pracy. Tłumaczy, że zdarza się zatrudnianie na próbę bez wynagrodzenia.

Pracodawca obiecuje zawarcie umowy pod warunkiem dobrego wykonywania obowiązków, a mimo starań pracownika, nie podpisuje z nim żadnej umowy a za pracę nie płaci ani grosza. Z kontroli inspektorów pracy wynika, że takie praktyki nieuczciwych pracodawców zdarzają się częściej w okresie, kiedy trwają prace sezonowe.