Część gmin zapowiada, że będzie przyznawać rodzicowi na urlopie wychowawczym dwa świadczenia na bliźnięta. Inne uważają, że trzeba poczekać na nowelizację przepisów. Jej przeprowadzenie zapowiada resort pracy.
To efekt uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 czerwca 2014 r. (sygn. akt I OPS 15/13). Skład siedmiu sędziów uznał, że dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego przysługuje na każdego potomka urodzonego w trakcie jednego porodu.
Ośrodki pomocy społecznej zastanawiają się jednak, czy stosować się do dokonanej przez NSA interpretacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).
– Uchwała podjęta przez NSA jest uchwałą abstrakcyjną, niepowiązaną z konkretnym stanem faktycznym, i co do zasady wiąże pośrednio wszystkie sądy administracyjne – mówi Urszula Nowaczyk, adwokat z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło & Topolewski.
Dodaje, że wykładnia dokonana przez NSA formalnie nie wiąże m.in. organów administracji publicznej, które jednakże najczęściej będą ją akceptować w obawie przed zakwestionowaniem ich rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Stosowanie się do uchwały zapowiada Przemysław Andrysiak, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu. – Chociaż rozstrzygnięcie NSA jest zaskakujące, to nie widzimy powodów, aby nie postępować zgodnie z nim, zwłaszcza że jest korzystne dla rodziców – podkreśla.
Z kolei w Poznaniu już od kilku lat dodatek jest przyznawany na każde dziecko. To konsekwencja wyroku tamtejszego wojewódzkiego sądu administracyjnego (sygn. akt IV SA/Po 848/07), który zakwestionował przyznanie jednego dodatku dla bliźniąt.
– Takich przypadków nie jest dużo, niemniej stanowisko NSA jest o tyle ważne, że potwierdza prawidłowość naszego postępowania – wskazuje Damian Napierała, kierownik działu świadczeń Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Część organów przyznających pomoc uważa jednak, że sama uchwała NSA nic nie zmienia.
– Dla nas, jako organów pierwszej instancji, podstawą do wydawania decyzji jest ustawa o świadczeniach rodzinnych, a z niej wynika, że rodzicowi należy się jeden dodatek niezależnie od liczby dzieci – twierdzi Anna Radlak, dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.
Również zdaniem Marzeny Szulety, kierownika biura świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta w Kaliszu, powinna nastąpić nowelizacja przepisów, która jednoznacznie przesądzi kwestię liczby przyznawanych dodatków.
– Tak stało się w przypadku prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla rolników. W ich sprawie NSA też podjął uchwałę i resort pracy w końcu zdecydował się na doprecyzowanie ustawowych zapisów – dodaje.
Olgierd Podgórski, zastępca dyrektora departamentu polityki rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, informuje, że jeszcze w tym tygodniu może zapaść decyzja o przygotowaniu takiej nowelizacji. Podkreśla jednak, że od decyzji ministra pracy będzie zależeć, czy jej celem będzie przesądzenie o uprawnieniu do dodatku na każde dziecko, czy znajdzie się w niej zastrzeżenie dotyczące tego, że rodzicowi przysługuje jedno świadczenie, niezależnie od liczby potomków.
400 zł miesięcznie wynosi dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem na urlopie wychowawczym