Wszystkie fundusze zdefiniowanej daty zarządzające Pracowniczymi Planami Kapitałowymi odrobiły straty po spadkach, spowodowanych pandemią - poinformował we wtorek Polski Fundusz Rozwoju na portalu mojeppk.pl. Od początku istnienia fundusze PPK zarobiły łącznie ponad 230 mln zł.

Przypomniano, że fundusze zdefiniowanej daty mają obowiązek różnicowania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK: im bliżej oszczędzającemu do 60 roku życia, tym więcej środków muszą one lokować w tzw. bezpieczne instrumenty finansowe czyli. np. w obligacje.

Jak czytamy, w programie uczestniczy aktualnie 19 instytucji finansowych, które spełniły rygorystyczne kryteria, by móc prowadzić rachunki uczestników PPK. Wskazano, że średnia wysokość wynagrodzenia za zarządzanie waha się od 0,24 proc. dla funduszy 2020, do 0,41 proc. dla funduszy 2060. "Średni koszt wynagrodzenia za zarządzanie funduszami PPK wyniósł 0,35 proc. Koszt ten jest ograniczony ustawą do 0,5 proc., co oznacza, że instytucje finansowe pobierają mniejszą niż dopuszczalna kwotę wynagrodzenia za zarządzanie" - napisano.

Jak czytamy, wszystkie fundusze zdefiniowanej daty kończą rok 2020 na plusie. Z danych PFR wynika, że mimo strat po spadkach, spowodowanych pandemią, wyniki inwestycyjne są bardzo dobre i wynoszą od 7,54 proc. dla funduszy 2025, do 12,47 proc. dla funduszy 2060. "Rekordowy pod tym względem okazał się listopad, gdy fundusze 2050 i 2060, inwestujące przede wszystkim w instrumenty o charakterze udziałowym, osiągnęły ponad 10 proc. stopę zwrotu. Suma wpłat do PPK to 2,49 miliarda złotych, natomiast wartość aktywów zgromadzonych w PPK to 2,72 miliarda - od początku istnienia fundusze PPK zarobiły łącznie ponad 230 milionów złotych" - napisano.

To oznacza, że jeśli uczestnik PPK przynależy do funduszu zdefiniowanej daty 2025 (czyli w 2025 roku osiągnie 60. rok życia) i zarabia średnią krajową w wysokości 5300 zł brutto, po roku oszczędzania i wpłaceniu 1378 zł, zgromadził na rachunku PPK 3061 zł. Jak wylicza PFR, stopa zwrotu wynosi więc 122 proc. "Średnio do każdej wpłacanej złotówki pracownik otrzymuje drugą w formie dopłat od państwa i pracodawcy" - napisano.

Zaznaczono, że mimo bardzo trudnego roku, fundusze zdefiniowanej daty dobrze sobie radzą. Dodano, że instytucje finansowe wspierają również wdrożenia PPK w firmach oraz pomagają w dostosowaniu systemu kadrowo-płacowego do programu.