W Senacie trwają prace nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych. Jedną z nowości, która została wprowadzona w Sejmie, jest możliwość pozyskiwania do pracy w szpitalach lekarzy, pielęgniarek czy ratowników poprzez agencje pracy tymczasowej. Przy czym wskazano, że to podmiot leczniczy będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne szkody będące następstwem udzielania świadczeń przez personel zatrudniony w ten sposób.
Przepis ten budzi jednak poważne wątpliwości. Podczas prac w komisji senackiej przedstawiciele rządu tłumaczyli jednak, że placówki lecznicze, w tym szpitale tymczasowe nie mają technologicznych możliwości zatrudnienia personelu medycznego bezpośrednio. Zaangażowanie w ten proces wykwalifikowanych podmiotów to odpowiedź na ich potrzeby.