Zgodnie z art. 151[9a] Kodeksu Pracy w czasie świąt (a więc dni ustawowo wolnych od pracy) praca w placówkach handlowych jest niedozwolona. Zakaz ten obowiązuje także, jeżeli święto przypada w niedzielę.

W czasie świąt pracować w sklepach mogą tylko osoby, które nie są ich pracownikami, czyli nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Prawo nie zabrania więc właścicielom małych sklepów pracy w święta, pod warunkiem, że klientów będą obsługiwać osobiście. 

Także osoby  świadczące prace na podstawie umów cywilnoprawnych mogą  pracować w sklepie w dzień świąteczny. Należy jednak pamiętać że niezgodne z prawem jest zawieranie z pracownikami odrębnych umów cywilnoprawnych na pracę w święta, jeżeli zakres zlecenia pokrywa się z obowiązkami wykonywanymi w ramach etatu. Pracodawca może natomiast zatrudnić do pracy w dniu świątecznym na podstawie umowy cywilnoprawnej osobę, która na co dzień nie pracuje w jego sklepie.  

W przypadku, gdy umowa cywilnoprawna zawarta z pracownikiem na pracę w święta obejmuje identyczny zakres pracy, jaki pracownik wykonuje na co dzień na podstawie umowy o pracę, zawarcie takiej umowy stanowi naruszenie przepisów prawa pracy. Za takie wykroczenie pracodawca może być ukarany grzywną od tysiąca do 30 tysięcy złotych.  

Na koniec warto przypomnieć, że zakaz handlu będzie obowiązywał również 19 czerwca – a więc w dniu święta Bożego Ciała.