Według najnowszego raportu firmy Aon Hewitt poziom zaangażowania w pracę pracowników jest podobny w większości krajów na świecie – i wynosi średnio 61 proc. Raport opracowano na podstawie danych z badań opinii w których wzięło udział ok. 7 milionów pracowników z ponad 6 000 firm działających w 155 krajach.

W 2013 roku zaangażowanie pracowników w pracę wzrosło, w porównaniu z rokiem 2012, o 1 punkt procentowy – wynika z badania przeprowadzonego przez Aon Hewitt. Zmiany w porównaniu z wynikami z lat ubiegłych dotyczą głownie postrzegania przez pracowników warunków pracy .Ocena takich obszarów, jak bezpieczeństwo i świadczenia dodatkowe poprawiła się: o 6 punktów procentowych w przypadku "bezpieczeństwa" i pięć punktów procentowych w przypadku „świadczeń”.

Dodatkowe analizy przeprowadzone wśród ponad 3000 organizacji figurujących w bazie Aon Hewitt pozwoliły określić pięć głównych czynników motywacyjnych wpływających na poziom zaangażowania pracowników. Najważniejszym motywatorem dla pracowników były możliwości rozwoju kariery. Poza tym na zaangażowanie pracowników wpływ miały: zarządzanie wydajnością, reputacja organizacji, zarobki i komunikacja.

- Różnice geograficzne, kulturalne i pokoleniowe sprawiają, że w ocenie wskaźników wpływających na poziom zaangażowania pojawiają się rozbieżności jednak badania Aon Hewitt pokazują, że są one do siebie coraz bardziej zbliżone – tłumaczy Edward Stanoch. Pracownicy chcą być częścią organizacji, która oferuje możliwości rozwoju, zapewnia nagrody za wyniki, ma dobrą reputację. Jednak nie ma rozwiązania, które pasowałoby wszystkim. Słuchając i rozumiejąc swoich pracowników, a przede wszystkim posiadając wiedzę na temat czynników, które są dla nich ważne, można dostosować komunikację do poszczególnych grup pracowniczych. Dzięki takiemu zabiegowi, który nie kosztuje wiele, zaangażowanie pracowników wzrośnie – radzi Magdalena Warzybok, dyrektor praktyki talent Aon Hewitt w Polsce.

Młodzi niezaangażowani

Pokolenie określane potocznym mianem Millenials, czyli osoby urodzone po 1980 roku, nadaje dziś ton stosunkom między pracodawcą i pracownikiem oraz wyznacza trendy w nowym podejściu do pracownika. Co ciekawe pokolenie to wykazuje najniższy poziom (56 proc.) zaangażowania w pracę w porównaniu do pokolenia Baby Boomers (66 proc.) czy Generacji X (60 proc.).

Europejczycy się nie angażują

Z badań prowadzonych przez Aon Hewitt w 2013 roku wynika, że najniższy poziom zaangażowania pracowników notuje się w Europie: jest to jedynie 57 proc. Niewątpliwie przyczyną tak niskiego poziomu jest niska dynamika wzrostu ekonomicznego, przy jednoczesnej stagnacji poziomu zaangażowania pracowników w latach 2012-2013. Liderem, jeśli chodzi o zaangażowanie pracowników w pracę, pozostaje nadal Ameryka Południowa (70 proc.).

Klucz do sukcesu? Silne przywództwo i dobra reputacja

Wyniki programu Najlepsi Pracodawcy, który Aon Hewitt prowadzi od ponad 20 lat na świecie (w Polsce od 2005 roku) pokazują, że mimo problemów, z jakimi zmagają się wszystkie firmy, którym udało się przejść magiczny próg 65 proc. średniego poziomu zaangażowania (to poziom uprawniający do tytułu Najlepszego Pracodawcy) znacznie lepiej zarządzają zasobami ludzkimi, a tym samym lepiej i bardziej strategicznie, długoterminowo i konsekwentnie angażują pracowników. Poziom zaangażowania wśród Najlepszych Pracodawców osiągnął w skali globalnej 76 proc. - o 4 punkty procentowe więcej w porównaniu do 2012 roku. Firmy należące do tej grupy cechuje wysoki poziom kultury organizacyjnej charakteryzującej się: silnym przywództwem, dobrą reputacją firmy i orientacją wewnątrz firmy skierowaną na działanie.

- Wyzwaniem dla liderów działających w obecnych czasach jest stale zmieniające się otoczenie. Bez względu na skalę i tempo zmian, liderzy firm muszą zarządzać organizacją w sprawny i innowacyjny sposób, stale koncentrując się na poszukiwaniu skutecznych sposobów wzrostu – podkreśla Edward Stanoch dyrektor zarządzający, członek zarządu Aon Hewitt w Polsce i szef europejskiej praktyki Talent. - Osiągnięcie wzrostu nie jest możliwe bez posiadania zaangażowanych pracowników, a to z kolei nie uda się, jeśli w firmie o angażowaniu pracowników nie myśli się strategicznie i w perspektywie długoterminowej. Jak pokazują nasze badania konkurencyjny model biznesowy i ludzie chętni do podejmowania wyzwań są podstawą kultury zaangażowania opartej na wydajności, silnej reputacji i wybitnych przywódcach – dodaje Edward Stanoch.

Pracodawco: zachęcaj do działania

Dynamiczne zmiany makroekonomiczne, postęp technologiczny, przemiany społeczne oraz zmiany demograficzne, są źródłem presji i problemów, z którymi zmaga się każda firma. Według Aon Hewitt dzięki skupieniu się na wzroście poziomu zaangażowania pracowników rozwiązywanie wielu codziennych trudności w firmach stanie się łatwiejsze.

Firma Aon Hewitt opracowała listę kluczowych czynników niezbędnych do tego, by pracownicy zaczęli bardziej angażować się w pracę. Są to:

• zrozumienie trendów w zarządzaniu talentami;
• kształtowanie postaw i wartości niezbędnych do osiągnięcia wydajności i sukcesu;
• dbałość o zbieżność między wymaganiami wobec pracowników a tym, co firma oferuje w zamian;
• kreowanie kultury zaangażowania;
• budowanie zaangażowania liderów.

Opracował: Hubert Rabiega