Od 18 maja tego roku kombatanci i osoby uprawnione będą mogły kupować tańsze bilety kolejowe, korzystając z ulgi wynoszącej 51 proc. Nie obejmuje ona podróży zagranicznych – wyjaśnia Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdsKiOR).
Nowe zasady korzystania z ulg wprowadza ustawa z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 496). Moment, od którego będą obowiązywać, ma istotne znaczenie dla uprawnionych, którzy planują podróż w późniejszym terminie, na przykład w okresie wakacji. Ustawa nie reguluje bowiem sytuacji osób, które wcześniej zakupiły bilet na przykład w związku z wyjazdem do sanatorium.
UdsKiOR wskazuje, że prawo do otrzymania zwrotu zależy od wewnętrznych uregulowań przewoźnika dotyczących zasad zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety. Okazuje się, że hipotetycznie możliwa jest sytuacja, w której zainteresowany jeszcze przed rozpoczęciem podróży zwróci bilet zakupiony ze zniżką 37 proc., dostanie zwrot pieniędzy, a następnie kupi go ze zniżką 51 proc. Takiej różnicy na pewno nie zwróci urząd. Dodatkowo osoby pragnące skorzystać z takiej zniżki nie będą mogły kupić tańszego biletu na przejazd np. do Wielkiej Brytanii czy Francji. Ustawowe ulgi dotyczą tylko komunikacji krajowej w publicznym transporcie zbiorowym.
Jednocześnie UdsKiOR wskazuje, że prawo do zakupu biletu za 49 proc. ceny będą mieli kombatanci i osoby represjonowane wskazane w ustawie z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 400 ze zm.), którzy są emerytami, rencistami, inwalidami lub pobierają uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne. Prawo do ulgi przysługuje w komunikacji krajowej przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych i autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – na podstawie biletów jednorazowych. Taka sama zniżka obowiązuje w przypadku zakupu biletów jednorazowych w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne. Z kolei osoba uprawniona korzystająca z przejazdu w klasie 1 pociągów innych niż osobowe i pospieszne zobowiązana jest do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w 1 klasie i za bilet w 2 klasie.
Uprawnienie do ulgowych przejazdów przysługuje również wdowom lub wdowcom po kombatantach i ofiarach represji.
Warunkiem do skorzystania ze zniżki jest posiadanie ważnych dokumentów potwierdzających uprawnienia. Jeżeli zostały wydane po 1991 r. przez UdsKiOR albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub w okresie od 24 stycznia 1991 r. do 1 sierpnia 1991 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, to nadal zachowują moc. Zaświadczenia i legitymacje wydane przez inne podmioty, które dotychczas potwierdzały prawo do zniżek, stracą moc 17 października tego roku.