Do 24,4 proc. może wzrosnąć wysokość składki emerytalnej opłacanej za funkcjonariusza Służby Celnej nieobecnego w pracy z powodu opieki nad chorym członkiem rodziny.
Celnicy są ostatnią grupą służb mundurowych, która nadal ma prawo do pełnego uposażenia w czasie choroby. Jak pisaliśmy wczoraj, od 1 stycznia 2015 r. może się to zmienić za sprawą przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw. Obniżenie do 80 proc. wypłaty w czasie choroby spowoduje jednak także zmiany dotyczące wysokości obciążeń na przyszłą emeryturę.
W niektórych przypadkach w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim celnicy z własnej kieszeni będą musieli zapłacić 9,76 proc. podstawy wymiaru, zaś płatnicy składek zostaną zobowiązani do odprowadzenia 14,64 proc. podstawy wymiaru. Obowiązek opłacania składek w takiej wysokości będzie dotyczyć osób nieobecnych na służbie m.in. z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat, np. w przypadku zamknięcia przedszkola lub żłobka. Podobnie będzie, jeśli mundurowy weźmie zwolnienie lekarskie na opiekę – ze względu na konieczność zajmowania się chorym członkiem rodziny, np. dzieckiem, żoną, rodzicami czy teściami. Musi być jednak przy tym spełniony warunek, że chorzy podopieczni pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z funkcjonariuszem w okresie wskazanym w zwolnieniu lekarskim.
Wprowadzenie konieczności opłacania wyższych składek w opisanych sytuacjach ma spowodować, że osoby nieobecne na służbie nie otrzymają niższej emerytury.
Podwyższenie daniny na świadczenie wypłacane na starość to nowość. Takie rozwiązanie nie zostało wprowadzone przy obniżaniu wysokości chorobowego innym służbom. W ustawie z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym m.in. funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 667 ze zm.), a także w ustawie z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 666 ze zm.) wskazano, że zmniejszenie uposażenia z powodu choroby nie wpłynie na zasady wyliczenia świadczeń emerytalnych. Jednocześnie ustalono, że do ich wyliczenia będzie uwzględniane dodatkowe uposażenie roczne lub nagroda roczna w wymiarze wynikającym z ostatnio zajmowanego stanowiska.
19,52 proc. podstawy wymiaru wynosi powszechna składka emerytalna
Etap legislacyjny
Projekt ustawy w trakcie konsultacji