Rząd nie przyjął jeszcze projektu wprowadzającego pomoc dla osób pozbawionych świadczeń pielęgnacyjnych. W ostatniej chwili uwagi do niego zgłosiło Ministerstwo Finansów.
Zastrzeżenia resortu dotyczyły ostatniej wersji projektu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, który trafił pod obrady Rady Ministrów, a dokładnie jego skutków dla budżetu państwa.
Przywrócenie świadczeń dla 140 tys. osób, o których Trybunał Konstytucyjny orzekł (sygn. akt K 27/13), że zostały bezprawnie pozbawione wsparcia, ma bowiem kosztować 1,57 mld zł.