Rząd nie przyjął jeszcze projektu wprowadzającego pomoc dla osób pozbawionych świadczeń pielęgnacyjnych. W ostatniej chwili uwagi do niego zgłosiło Ministerstwo Finansów.
Zastrzeżenia resortu dotyczyły ostatniej wersji projektu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, który trafił pod obrady Rady Ministrów, a dokładnie jego skutków dla budżetu państwa.
Przywrócenie świadczeń dla 140 tys. osób, o których Trybunał Konstytucyjny orzekł (sygn. akt K 27/13), że zostały bezprawnie pozbawione wsparcia, ma bowiem kosztować 1,57 mld zł.
Kwota ta obejmuje zarówno zaległe pieniądze, niewypłacane im od lipca 2013 r., jak i wydatki, które trzeba będzie na ten cel ponieść do końca tego roku.
Zdaniem Ministerstwa Finansów (MF) ustalenia poczynione podczas wcześniejszych prac nad projektem, w tym na Stałym Komitecie Rady Ministrów wskazywały, że pieniądze na ten cel zmieszczą się w wydatkach planowanych na ten rok. Miały być pokryte z rezerwy celowej przewidzianej na wypłatę świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego.
Tymczasem z oceny skutków realizacji dołączonej do wersji projektu skierowanego na rząd wynika, że wynosząca 10,5 mld zł rezerwa nie pozwoli na całościowe sfinansowanie zasiłków dla opiekunów. Na ich wypłatę może zabraknąć 500 mln zł.
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stara się teraz znaleźć brakujące środki, tak aby ustawa mogła jak najszybciej wejść w życie.
– Wielu opiekunów zgłasza się do nas z pytaniami, kiedy odzyskają świadczenia, bo są ich pozbawieni już osiem miesięcy – mówi Halina Pietrzykowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
Ponadto MF zauważyło, że nie przedstawiono skutków finansowych artykułu, który został wprowadzony do najnowszej wersji projektu.
Dotyczy on sytuacji, gdy z powodu utraty świadczenia pielęgnacyjnego opiekun był pozbawiony ubezpieczenia zdrowotnego, a korzystał w tym czasie bezpłatnie z opieki medycznej. Projekt nie zakłada bowiem opłacania zaległych składek na NFZ, tak jak ma to być w przypadku składek emerytalno-rentowych.
Dlatego dodany artykuł przewiduje, że gdy gmina ustali opiekunowi prawo do zasiłku na okres, w którym doszło do takich przypadków, to fundusz nie będzie wszczynał postępowania w sprawie zwrotu kosztów udzielonych świadczeń zdrowotnych. Będzie też umarzał w całości spłatę należności, jeżeli została już wydana decyzja w tej sprawie.
Etap legislacyjny
Projekt czeka na rozpatrzenie przez rząd