Nie opublikowanie w terminie sprawozdań za I kwartał jest powodem zawieszenia obrotów akcjami 14 spółek notowanych na rynku NewConnect. Jak informuje GPW w komunikacie, zawieszenie obowiązuje od 20 maja 2013 r.

Na liście zawieszonych znajdują się następujące spółki: A.PL INTERNET S.A., CERABUD S.A., COOL MARKETING S.A. znajdująca się w upadłości likwidacyjnej, INVEST-REMEX S.A., PARTEX S.A. znajdująca się w upadłości likwidacyjnej, PLAYMAKERS S.A, PROXYAD S.A., RICHTER MED S.A., ROCCA S.A., SSI S.A., STI GROUP S.A., VEDIA S.A., WASPOL S.A. znajdująca się w upadłości likwidacyjnej, ZOO CENTRUM S.A.

Zawieszenie obrotu akcjami obowiązuje od 20 maja 2013 r. do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym spółka ta w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za pierwszy kwartał 2013 r.