Euro jest słabsze nie tylko w wyniku drukowania pieniędzy przez Europejski Bank Centralny. Wartość wspólnej europejskiej waluty spada od kilku miesięcy, a w stosunku do dolara euro jest najtańsze od kilkunastu lat.Ekonomista banku BZ WBK Piotr Bielski wyjaśnia, że powodów osłabienia euro, między innymi wobec złotego, jest kilka. Poza decyzją EBC o drukowaniu pieniądza, wpływ ma zapowiedź Rady Polityki Pieniężnej, że nie będzie dalszych obniżek stóp procentowych, a także poprawiające się nastroje co do wzrostu gospodarczego na świecie. Choć dziś na rynku międzybankowym za wartość euro spadła do poziomu jednego dolara i 5 centów, Bielski uważa, że kursy tych walut się nie zrównają.

Średni kurs euro w Narodowym Banku Polskim wynosi dziś 4 złote i 12 groszy, dolara 3 złote i 89 groszy, a franka szwajcarskiego 3 złote i 87 groszy.