Czy umowa lojalnościowa, w której pracownik zobowiązuje się do przepracowania w firmie określonego czasu, może dotyczyć tylko szkoleń?
Przepisy kodeksu pracy dopuszczają zawarcie umowy o podnoszenie kwalifikacji i wprowadzenie do niej klauzuli w postaci zobowiązania się pracownika do przepracowania pewnego okresu na rzecz pracodawcy. Taka umowa może zostać zawarta również w innych przypadkach, niezwiązanych z pokryciem kosztów szkolenia.
Sąd Najwyższy dopuścił zawieranie umów lojalnościowych, na podstawie których pracownik zobowiązuje się do przepracowania u pracodawcy określonego czasu z tytułu otrzymanej pomocy finansowej, na zasadzie swobody umów (wyrok z 21 listopada 2011 r., sygn. akt II PK 48/11). Zasada ta pozwala regulować wzajemne prawa i obowiązki w dowolny sposób, pod warunkiem że nie jest to sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.