W przypadku składki na ubezpieczenia społeczne wzrost wynika z wyższego prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (dziś 3746 zł). W efekcie składki na ubezpieczenia społeczne (wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) oraz na Fundusz Pracy wzrosną w 2014 r. w przypadku jednoosobowych firm o niemal 82 zł.
Rośnie też kwota składki ubezpieczenia zdrowotnego – w skali roku o ponad 96 zł.