Resort pracy przygotował harmonogram likwidacji umów śmieciowych. W przyszłym roku składki od zleceń będą płacone do wysokości płacy minimalnej, a od 2017 r. od całych zarobków.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej potwierdza:
● W 2015 r. osoby wykonujące prace na podstawie umów-zleceń będą musiały się liczyć z tym, że pracodawcy będą ustalać ich wynagrodzenie, uwzględniając wysokość składki liczonej do czasu przekroczenia płacy minimalnej.