Policja chce ściślej współpracować z ośrodkami pomocy społecznej przy zwalczaniu domowej agresji. Te nie mogą jednak pracować całą dobę.

Od początku tego roku policja rozpoczęła wdrażanie specjalnych procedur, które mają zwiększyć skuteczność działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Udział w nowych rozwiązaniach powinny też mieć ośrodki pomocy społecznej. Te jednak wskazują, że całodobowe dyżury pracowników socjalnych, również w weekendy i święta, są niemożliwe do realizacji ze względów organizacyjnych oraz prawnych.

Nowe procedury