Składka na zdrowie płacona przez osoby prowadzące rolnicze działy specjalne zwiększa się, bo jest liczona od płacy minimalnej.
Od 1 stycznia 2014 r. do 1680 zł wzrosła kwota najniższego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie jest podstawą wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne. Ich zadeklarowana podstawa odpowiada dochodowi ustalonemu dla obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie może być niższa od minimalnej płacy. Tym samym ta grupa ubezpieczonych każdego miesiąca będzie odprowadzać do KRUS 151 zł (składka wynosi 9 proc. x 1680 zł).
Jednocześnie od nowego roku obowiązują przepisy ustawy z 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1640). Tym samym rolnicy mający gospodarstwa do 6 ha przeliczeniowych są zwolnieni z wspomnianego obciążenia. Właściciele większych gospodarstw będą płacić 1 zł składki zdrowotnej za każdy hektar przeliczeniowy.
Równocześnie podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (stanowiąca 10 proc. emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału) w I kwartale 2014 r. będzie wynosić 83 zł. To stawka, jaką płacą osoby mające do 50 ha przeliczeniowych. Kwota składek zależy od powierzchni gospodarstwa. Jej maksymalna wysokość w przypadku gospodarstwa powyżej 300 ha wynosi 399 zł miesięcznie.