KRUS będzie przyjmować papierowe zwolnienia tylko do końca 2016 r. Po tym terminie lekarze będą wystawiać właścicielom gospodarstw tylko e-dokumenty.
Trwają prace nad rządowym projektem ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Na podstawie tych przepisów mają być wprowadzone e-zwolnienia. W praktyce spowoduje to, że elektroniczne dokumenty wystawiane chorym rolnikom przez lekarzy będą trafiały bezpośrednio do ZUS.
Nowy sposób przekazywania zaświadczeń potwierdzających chorobę spowoduje konieczność zmiany także w ustawie z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1403). 1 stycznia 2017 r. zostanie uchylony art. 14 ust. 5. Zgodnie z nim prezes KRUS zwraca ZUS koszty związane z wyprodukowaniem i dystrybucją druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy proporcjonalnie do liczby ubezpieczonych. Na podstawie tego rozwiązania tylko w ubiegłym roku kasa przekazała zakładowi kwotę 248 tys. zł. Jeśli już w 2015 r. przepisy umożliwią wysyłanie e-zwolnień, to nie będzie musiała ponosić kosztów związanych z papierowymi dokumentami.
Jednocześnie KRUS wyjaśnia, że obecnie chorzy rolnicy opłacający ubezpieczenie mają prawo do otrzymania 10 zł za każdy dzień choroby. Składki umożliwiające takie formy wsparcia niezdolnego do pracy w gospodarstwie są w całości finansowane przez ubezpieczonych w KRUS opłacających daninę na rzecz ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego. W 2012 r. kasa wypłaciła zasiłki chorobowe za 40 mln dni zasiłkowych.