Senat bez poprawek przyjął ustawę z 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na tej podstawie w ZUS powstanie specjalny punkt wymiany e-informacji o osobach korzystających ze świadczeń.

Obowiązek stworzenia wspomnianego systemu wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. WE L 166 z 30 kwietnia 2004 r.). Wszystkie kraje Unii Europejskiej będą przekazywać między sobą dane m.in. o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby czy niepełnosprawności. Obecnie wymiana informacji odbywa się za pośrednictwem dokumentów papierowych.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r.

Etap legislacyjny: Ustawa trafi do podpisu prezydenta