FinaŁ kampanii: Zatrudnij niepeŁnosprawnego. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Business Centre Club organizują w najbliższy czwartek w Warszawie Wielki Finał I Społecznej Ogólnopolskiej Kampanii Informacyjnej: Zatrudnij niepełnosprawnego. Podczas uroczystości zaprezentowane zostaną wyniki kampanii, najciekawsze opinie przedsiębiorców i niepełnosprawnych oraz specjalnie przygotowany raport o sytuacji osób niepełnosprawnych. Zatrudnij niepełnosprawnego to pierwsza tego typu kampania w Polsce skierowana bezpośrednio do przedsiębiorców. Jej celem jest zapoznanie polskich pracodawców z możliwościami preferencyjnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zachęcania tych osób do podejmowania pracy.

Więcej www.zatrudnijniepelnosprawnego.pl

List pracodawców do minister pracy. Konfederacja Pracodawców Polskich w liście wysłanym do minister pracy i polityki społecznej Joanny Kluzik-Rostkowskiej zaapelowała o zmianę przepisów dotyczących zatrudniania obcokrajowców bez zezwolenia. Konfederacja postuluje zlikwidowanie trzymiesięcznego ograniczenia w okresie zatrudnienia. Dalsza liberalizacja tych przepisów - zdaniem ekspertów KPP - jest jedyną szansą, aby mogły one znaleźć praktyczne zastosowanie i poprawić trudną sytuację pracodawców związaną z brakiem pracowników.

Więcej www.kpp.org.pl

Sytuacja w ślĄskich szpitalach nieco lepsza. Lekarze ze Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie) po niemal 50 dniach protestu doszli do porozumienia z dyrekcją placówki i zawiesili strajk. Porozumienie zawarto też w Szpitalu Rejonowym w Zabrzu, strajkującym od 4 czerwca. Natomiast w strajkującym od maja Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku głoduje 22 lekarzy. 16 z nich z powodów zdrowotnych musiało już przerwać głodówkę, zastąpili ich inni. Są bardzo zdeterminowani, ale dyrektor nadal nie podejmuje z nimi rozmów. Dlatego poprosili o mediację wiceministra zdrowia Bolesława Piechę, który przez wiele lat pracował w tym szpitalu.

Więcej www.mp.pl

Lekarze wycofali wypowiedzenia. Wałbrzyscy lekarze wycofali wypowiedzenia umów o pracę i zawiesili spór zbiorowy, prowadzony w związku z postulatami podwyżek wynagrodzenia. Zgodnie z porozumieniem zawartym między związkiem zawodowym lekarzy a dyrekcją wałbrzyskich szpitali powołany został zespół negocjacyjny. - Zwiększenie płac lekarzy było w tym roku nierealne. Dodatkowe pieniądze na ten cel mają być jednak przekazane z NFZ w przyszłym roku - wyjaśnia Roman Szełemej, dyrektor ds. lecznictwa wałbrzyskich szpitali.

Więcej www.mp.pl

Dotacje celowe. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wyniki konkursu ofert na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2007 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych lub przewlekle chorych. Na wykonanie tych zadań resort przeznaczy łącznie 3,8 mln zł. 700 tys. zł z tej kwoty trafi na Program aktywności fizycznej skierowany do osób niepełnosprawnych lub przewlekle chorych, dostosowany do potrzeb i możliwości podopiecznych organizacji pozarządowych, zwiększający szansę ich lepszego funkcjonowania psychospołecznego. Najwięcej, bo blisko 110 tys. zł, otrzyma Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych Niebieski Parasol z Olsztyna.

Więcej www.mp.pl