Właściciele firm mających problemy z terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne powinni w tej sprawie zwrócić się do oddziału zakładu. Jak to zrobić, wyjaśniali na profilu Gazety Prawnej na Facebooku eksperci ZUS w czasie specjalnego dyżuru. Był on zorganizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach akcji informacyjnej dla przedsiębiorców.
Ewa Orkwiszewska z departamentu obsługi klientów Centrali ZUS / DGP / Wojtek Gorski
Elżbieta Szustak z departamentu ubezpieczeń i składek Centrali ZUS / DGP / Wojtek Gorski
Marcin Kamionek z departamentu realizacji dochodów Centrali ZUS / DGP / Wojtek Gorski

Mam 10 tys. zł zadłużenia w ZUS. Co mam zrobić, żeby rozwiązać ten problem?

Agnieszka Jakubiec ZUS może udzielić ulgi w spłacie powstałego zadłużenia poprzez rozłożenie należności na raty. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące tego, kto jest wnioskodawcą. Niezbędne jest także wpisanie, jakich należności dotyczy zadłużenie i w jakim okresie ono powstało. Konieczne jest także podanie propozycji dotyczącej wysokości rat oraz terminu ich płatności. Przedsiębiorca musi również określić rodzaj pomocy publicznej, o jaką się ubiega. W przypadku płatników składek rodzaj dokumentacji jest ustalany indywidualnie, a zależy on od tego, jaką działalność prowadzi ubiegający się o wsparcie oraz od formy opodatkowania. Niezbędne jest także przedstawienie swojej sytuacji majątkowej. Dlatego w każdym przypadku do wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym, sytuacji materialnej oraz zeznania podatkowe za ostatnie trzy lata. W przypadku wniosku złożonego przez przedsiębiorcę wymagane jest również dostarczenie odpowiednich dokumentów dotyczących pomocy publicznej. Zarówno wzór wniosku, jak i formularz oświadczenia są dostępne w każdej placówce ZUS oraz na stronie internetowej zakładu.

Czy osoba, która wcześniej spłaciła wszystkie zaległości wobec ZUS – chociaż obecnie miałaby możliwość skorzystania z ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność – teraz może się ubiegać o zwrot odsetek, które były wysokie?

Agnieszka Jakubiec Umorzeniu na podstawie ustawy abolicyjnej podlegają jedynie składki nieopłacone, a więc nie ma możliwości zwrotu już opłaconych należności.

Prowadzę jednoosobową firmę i chcę się rozliczać przez internet z ZUS-em. Co mam zrobić?

Ewa Orkwiszewska Przedsiębiorca może się rozliczać elektronicznie z ZUS za pośrednictwem programu Płatnik lub aplikacji e-Płatnik. Ten pierwszy to darmowe oprogramowanie, które klient ZUS instaluje na swoim komputerze. Można je pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do podpisywania dokumentów przekazywanych w formie elektronicznej wymagany jest bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym. E-podpis nie jest jednak bezpłatny, należy go bowiem wykupić w jednym z uprawnionych do jego dystrybucji centrów certyfikacji. Z kolei dla małych firm została przygotowana specjalna aplikacja e-Płatnik. Jest ona dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej jako część profilu informacyjnego płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dostęp do PUE wymaga rejestracji na stronie. Dokumenty na platformie można podpisywać również bezpłatnym profilem zaufanym ePUAP, który można potwierdzić w ZUS przy okazji rejestracji profilu PUE. Taka forma komunikacji wymaga jednej wizyty w ZUS w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Do tego jest potrzebny dowód lub paszport.

Co muszę zrobić, jeśli chcę założyć własną firmę i skorzystać z możliwości płacenia składek w najniższej wysokości?

Elżbieta Szustak Osoba, która chce skorzystać z takiego rozwiązania, musi spełnić dwa warunki. Po pierwsze w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie może prowadzić żadnej pozarolniczej działalności. Po drugie osoba z firmą nie może wykonywać obowiązków na rzecz pracodawcy, u którego była zatrudniona w tym lub poprzednim roku kalendarzowym i w ramach stosunku pracy wykonywała czynności wchodzące w zakres rozpoczynanej działalności gospodarczej.

Dlaczego umorzenie składek zależy od ogłoszenia decyzji przez Komisję Europejską określającej, czy jest to pomoc publiczna, czy też nie jest. Kiedy będzie ona przedstawiona?

Marcin Kamionek Polska zwróciła się z pytaniem do tej instytucji, czy umorzenie należności na podstawie przepisów ustawy będzie stanowiło pomoc publiczną, czy też nie. Komisja 20 listopada podjęła decyzję, zgodnie z którą umorzenie należności nie będzie stanowiło pomocy publicznej. W tej chwili czekamy na dostarczenie tej decyzji przez KE.

Przed oddziałem ZUS w mojej miejscowości postawiono zusomat. Czy jeśli złożę wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami, to faktycznie dostanę taki dokument?

Elżbieta Szustak Na wszystkie wnioski składane w zusomacie klienci otrzymują takie same odpowiedzi, jak w przypadku każdej korespondencji kierowanej do ZUS.