Cztery miesiące później nastąpi zrównanie dopłat do pensji dla zakładów z chronionego i otwartego rynku pracy. Wydłużenie vacatio legis nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) zapowiada Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
Pierwotnie zmiany, które zakładają przekazywanie takich samych dopłat do pensji wszystkim pracodawcom, ale w taki sposób, że obniżone mają być kwoty kierowane do tych posiadających status zakładu pracy chronionej (ZPChr), miały nastąpić już od 1 stycznia przyszłego roku. Jednak podczas prac nad ustawą w Sejmie przedstawiciele resortów pracy i finansów przekazali posłom informację, że termin ten może jeszcze zostać przesunięty.
– Z naszych obliczeń wynika, że zmiany mogą wejść w życie od maja. Nie oznacza to, że zwiększony zostanie przyszłoroczny budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), ponieważ cały czas możemy dysponować tą samą planowaną na 2014 r. kwotą – zaznacza Jarosław Duda.
Dodaje, że dodatkowe pieniądze na ten cel trzeba będzie znaleźć w wydatkach na inne zadania realizowane przez fundusz. Nie jest też prawdopodobne odkładanie tego terminu o kolejne miesiące.
– Jest to dobra informacja dla wielu pracodawców, którzy będą mieli więcej czasu, np. na negocjowanie umów z klientami czy weryfikację zatrudnienia niepełnosprawnych osób, zwłaszcza tych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – podkreśla Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON).
Z kolei Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), dodaje, że nawet przesunięcie ze stycznia na maj terminu, w którym zaczną obowiązywać obniżone dopłaty do pensji dla ZPChr, cały czas grozi tym, że wiele firm będzie rezygnować z tego statusu oraz zwalniać część pracowników.
Dlatego organizacja podczas spotkania z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem pracy i polityki społecznej, które odbędzie się w następny poniedziałek, będzie przekonywać do odstąpienia od zmian polegających na zmniejszeniu pomocy na zatrudnienie chronione.
166,41 tys. wynosiła w czerwcu liczba niepełnosprawnych zatrudnionych w ZPChr, których pensje dotował PFRON
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na drugie czytanie w Sejmie